Skoči na sadržaj

Додатна подршка

Школа пружа додатну подршку ученицима у редовном систему који раде по ИОП-у 2. Услугом додатне подршке обухваћена је Предшколска установа „Чаролија“, све Основне школе, градске и сеоске, града Вршца. Ранијих година пружане су и услуге дефектолога ученицима Средњих школа. Услуге пружају дефектолози различитих профила, логопеди и ологофренолози .

Важно је истаћи да и пре него што је законом регулисана услуга додатне подршке ,наша школа је препозната као центар инклузије у локалној заједници. Та сарадња се огледа кроз организацију и реализацију стручних предавања и трибина од стране наших дефектолога, сарадња са васпитачима ,учитељима и наставницима али и стручним сарадницима ,психолозима и педагозима. Циљ оваквог вида сарадње је размена информација и унапређење инклузивне праксе у нашој заједници.