Skoči na sadržaj

Индивидуална настава

Сви ученици наше школе, у зависности од потреба и процене, обухваћени су индивидуалним облицима рада. У школи се, у оквиру индивидуалне наставе, спроводе логопедске вежбе, вежбе реедукације психомоторике и третман сензорне интеграције.

Вежбе реедукације психомоторике у свом раду користе покрет , како би се стимулисао развој ученика у свим областима. Вежбе се најчешће изводе испред огледала уз употребу различитих реквизита. Све вежбе су прилагођене индивидуалним карактеристикама и потребама ученика , као и тренутном расположењу ученика. Циљ вежби је да ученик доживи своје тело ,простор који га окружује ,да уочи присуство другог у окружењу , да уочи време које тече а све то употребљавајући сва чула . Вежбе се раде код ученика са дисхармоничним развојем , говорно-језичким сметњама и поремећајима, код ученика са поремећајима пажње и код ученика из аутистичног спектра.

Логопеди у нашој школи баве се третманом говорно-језичких поремећаја различитих врста, у специјално опремљеном кабинету. Циљ вежби је да се отклоне тешкоће или унапреде и побољшају говорно-језичке и комуникациске способности ученика. Последњих година ,велики је број невербалних ученика, па се у раду користи комуникација помоћу сличица. Поред рада са ученицима, логопеди успостављају сарадњу и са родитељима/хранитељима, у циљу саветодавно-инструктивног рада и давања смерница за рад код куће.

Третман сензорне интеграције спроводи се у сензорној соби која је опремљена са разним покретним и непокретним справама и опремом за стимулисање свих чула. Велики број наших ученика доживљава тешкоће у процесуирању и интеграцији сензорних информација. Терапија сензорне интеграције може да помогне да се побољша сензорно процесуирање, да се подигне ниво самопоуздања и самопоштовања, саморегулације, а понајвише да се развију разне вештине за функционисању у свакодневном животу.