Skoči na sadržaj

Основна школа

Основна школа
Ред.
бр.
Разред
Број одељења
 1. 1
I
 
II
2
 1. 3
III
1
 1. 4
IV
2
 1. 5
V
2
 1. 6
VI
1
 1. 7
VII
1
 1. 7
VIII
1
СЕКЦИЈЕ
Ликовна секција
Рецитаторска секција
Ритмичка секција
Спортска секција
Информатичка секција
Р.
бр.
Наставник
Предмет
број
часова
 
 1. 1
Вукосављевић Милан
ликовна секција
1
Ученици основне школе
 1. 2
Стела Бошњић
спортска
секција
1
 1. 3
Љубица Милутиновић
Ангелина Шумарац
Рецитаторска
секција
1
 1. 5
Вујовић Валентина
хор
1
 
Варађан Александар Величковски Југослав
информатичка
1
 
Марија Ристић Лажетић
Стела Бошњић
Ритмичка секција
1
 
Сарајлин Данијела
Ана Соврлић
Стојановић Бранка
Музичко дидактичка
радионица
1
 
Војтешки Тамара
Марија Николић
Миловац Светлана
Креативна радионица
“Све се може“
1
 
Славица Мартиновић
Љубица Милутиновић
Панић Слађана
Креативна секција
1
Ученици средње школе