Skoči na sadržaj

Основна школа

Основна школа

– одељења

Ред. бр.РазредБрој ученикаБрој одељења
   1.I72
2.II72
3.III82
4.IV51
5.V51
6.VI51
7.VII41
8.VIII72
9.Дневни боравак 1-4.101
10.Дневни боравак 5-8.101
 укупно4811(13)

План рада ваннаставних активности – секција

У складу са просторним и људским ресурсима школе организују се остали облици образовно-васпитног рада, негујући уметничке, спортске, хуманитарне, културне и друштвене активности. Организују се у складу са интересовањима и афинитетима ученика,  развијајући различите способности и вештине, подстицањем стваралаштва и развијањем радних навика.

Општи циљ организације свих секција је да се подстакну индивидуалне способности ученика, да се јача самопоуздање, подстиче тимски рад и колективно напредовање, да се поштује различитост, али и да се ученици припремају за учешће на јавним наступима и приредбама у оквиру школе и ван ње.

Р. бр.РеализаториСекцијебр. часУченици 
1.Ангелина Шумарац,
Нина Недимовић
Драмско-рецитаторска секција1Ученици виших разреда, од 5.-8. раз. 
2.
3.
Ана Милојевић
Душан Стојков
Марија Николић
Снежана Јовчић  
Спортско-забавна секција1Ученици виших разреда, од 5.-8. раз 
Креативна1
 
4.Тамара Војтешки Стошовић
Наташа Савковић
Величковски Југослав
Креативна секција  1  Ученици средње школе 
5.Александар ВарађанДрамско-литерарна секција1Ученици средње школе 
6.Стела МартиновићСпортско-забавна секција1Ученици средње школе