Skoči na sadržaj

Сензорна соба

У складу са савременим достигнућима у раду са децом ометеном у развоју, и исказаним потребама ученика у нашој школи ,школа је 2010/2011г. опремила посебан простор за рад , тзв.снзорну собу. У 2011/2012г, започет је рад у сензорној соби.

Сензорна соба је посебно опремљен и изолован простор у којој се налази опрема за рад дефектолога. Другим речима она је практично инерактивн асоба, што значи да дефектолог контролише опрему у соби и дозира стимулусе за свако чуло, прилагођава их индивидуалним карактеристикама сваког корисника.

У суштини никад не постоје две исте сензорне собе јер се опрема за њих бира у складу са потребама корисника исте.

Сензорна соба у оквиру наше школе опремљена је са:интерактивним цевима са мехурићима, вибрационом музичком фотељом, светлосним предивима, распршивачима ароме,покретним тубусом,диско куглом,строп светлом,различитим сунђерима за провлачење,базеном са лоптама,транболином,пилатес лоптом,меким облолгама за зидове и под,ласер,тунел бесконачне светлости.

У оквиру ове собе спроводи се сензорна интеграција стимулацијом чула : вида,слуха,додира, мириса , такође се стимулише и проприоцептивни и вестибуларни систем.Терапијски рад у сензорној соби спроводи се са децом која су хиперсензитивна или хипосензитивна,деца која тешко усмеравају и одржавају пажњу,тешкоће усвајања говора и језика,потешкоће координације(грубе и фине моторике,баланс,држањ тела,манипулативна спретност),тешкоће контролисања понашања,аутизам,хиперактивност,поремећај социјалне комуникације,деца са оштећењем слуха и вида,интелектуално ометена

.Метода помаже правилном развоју доживљаја спољашњег света, контролише агресију, уводу дете у релаксацију.Напредак у концентрацији, пажњи, комуникацији, смањење стереотипних понашања, смањење и изостанак неадаптибилних облика понашања, смањење хиперактивности.Кроз овакав рад детету се помаже да савлада тешкоће у свакоднвном функционисању. Терапија у сензорној соби се планира на основу процене дисфункције сензорне интеграције и сензорно – интрграцијског профила ученика. Трајање исте најчешће је од 15 до 30 минута, у зависности од дететовог расположења и реаговања, које се прате.Терапија у сензорној соби намењена је свим ученицима школе независно од врсте поремећаја.