Skoči na sadržaj

Средња школа

РАЗВОЈ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА


•    Школске 1982/83. године почиње се са професионалним усмеравањем ученика 8. разреда. У циљу спровођења производне праксе, школа успоставља сарадњу са неколицином општинских предузећа (“Клуз”, “Ступ”, “Банат”, “Ливница”, “Зенит” и “Злата”).
•    На иницијативу родитеља ученика и наставног особља 1984. године отпочела је настава радног оспособљавања за I и II степен стручности- специјализовани радник- обућар. Ученичка пракса је обављана у РО “Имо” Вршац.
•    Министарство просвете Републике Србије 1995. године издаје решење о верификацији и испуњености услова радно- стручног оспособљавања ученика за једногодишње, двогодишње и трогодишње образовање за следећа подручја рада:
•    Хемија, неметали, графичарство
•    Текстилство и кожарство
•    Личне услуге
•    У школи се, почевши од школске 2002/2003. године изводи практична настава за фризере. Одлуком Скупштине Општине Вршац, школи се 2008. године додељује нови радни простор за извођење практичне наставе у Стеријином сокачету.
•    У организационо- педагошком смислу школа функционише као самостална установа за специјално образовање и професионално оспособљавање ментално недовољно развијених ученика.
Васпитно образовни програм се одвија кроз:
* теоретску и
* практичну наставу
Настава се одвија према утврђеном Наставном плану и програму, уз посебно прилагођавање садржаја, метода и облика рада, а у складу са способностима и потребама ученика.


ПОДРУЧЈА РАДА


•    Наша школа образује ученике за 5 образовних профила у 3 подручја рада.
Подручја рада:
1. Хемија, неметали, графичарство
– помоћник картонажера (3 године)
2. Текстилство и кожарство
– конфекцијски шивач (3 године)
– ручни ткач (3 године)
* Пракса се обавља у школској радионици.
3. Личне услуге
– мушки и женски фризер (3 године)
* Пракса се обавља у школском салону.


 

Средња школа

Ред. бр.ГодинаБрој ученикаБрој одељења
1.I163
2.II102
3.III204
 укупно469