Skoči na sadržaj

Контакт

Школа за основно и средње образовање „Јелена Варјашки“, Вршац
Адреса: Жарка Зрењанина 22, 26300 Вршац
Телефони:
013/837-307- рачуноводство и правна служба
013/839-832- директор
013/839-407- психолог
013/404-889- школске радионице 
Тел/Факс: 013/839-832 
Матични број: 08115281
Шифра делатности: 8520
ПИБ: 102084113
Текући рачун: 840-845660-86