Skoči na sadržaj

О школи

Посебна едукација за децу са сметњама у развоју у општини Вршац отпочела је током шездесетих година 20. века у издвојеним одељењима у ОШ „Олга Петров Радишић“ у Вршцу. Први дефектолози који су изводили наставу у комбинованим одељењима са ученицима који имају тешкоће у развоју били су Златица Кожетинац и Ђорђе Русовчев.

Отварањем ових одељења, убрзан је рад пратећих служби при Центру за социјални рад (Комисија за категоризацију, запошљавањем психолога, социјалних радника, педагога и других профила стручности) који су истицали потребу формирања посебне школе за лица са тешкоћама у развоју. У то време у Вршцу није постојала специјална школа за ове намене, већ су ученици, чији се број непрестано увећавао, били приморани да путују и школују се у Панчеву, Београду и др. градовима.

Наведени фактори утицали су на локалну власт у доношењу одлуке оснивања школе која би се у региону прихватила сва евидентирана лица, а делатност би јој била специјално васпитање и образовање за лакше ментално недовољно развијену децу и омладину.

Одлуком збора радника ООУР ОШ „Олга Петров Радишић“ од 26.08.1977. године, издваја се одређен број радника-наставника који раде у специјалним одељењима да оформи нов ООУР ОШ за специјално васпитање и образовање „Јелена Варјашки“. Овом одлуком, коначно се оснива школа која ће се бавити специјалним васпитањем и образовањем деце са сметњама у развоју. Школи је на коришћење додељена зграда- објекат у улици Жарка Зрењанина бр.22, у којој и данас ради. У наредном времену, школи је додељиван нов простор.

Први в.д. директор школе био је Ђорђе Русовчев, наставник-дефектолог са групом наставника оснивача школе: Марија Полексић, Зорица Стојков, Љубинка Јанковић, Никодин Радовановић, Софија Радукић, Јасмина Радовић и Јелена Шалиначки, секретар школе.

Школску 1977/78. Годину похађало је 53 Ученика од првог до осмог разреда у оквиру којих су нека одељења радила комбиновано. За посебне резултате, допринос раду и стваралаштву у раду са децом ометеном у развоју и унапређење дефектолошке теорије и праксе, Скупштина општине Вршац, школи додељује 1997. године „Награду ослобођења Вршца“

Одељење за лица са умереном менталном ретардацијом отворено је 1989. године. Први наставници у овом одељењу, радили су волонтерски.