Skoči na sadržaj

Продужени боравак

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора проводи време до доласка родитеља. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету током целог дана. Продужени дневни рад након (или пре) редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова улога школе на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници.
 
Продужени боравак наше школе, званично је са радом отпочео 03.10.2011. године. на задовољство деце и родитеља.
Дневни режим рада продуженог боравка
КАДА ЈЕ НАСТАВА ПРЕПОДНЕ
11.30-12.00- прихватање ученика и ученички одмор од наставе (слободни разговори, друштвене игре)-слободне активности
12.00-12.45- хигијенска припрема и ручак
12.45-13.30- боравак на ваздуху
13.30-16.30 -самосталан рад ученика и писање домаћих задатака, реализација неке од пратећих активности, организовано слободно време
16.00-16.30-сређивање боравка и одлазак кући
КАДА ЈЕ НАСТАВА ПОСЛЕПОДНЕ
8.00-8.45 -јутарње прихватање ученика, јутарња гимнастика, хигијенска припрема за доручак и доручак
8.45-11.00- самосталан рад ученика и писање домаћих задатака (осим писања задатака, наставник продуженог боравка ће организовати индивидуалан рад или групни рад по препоруци осталих чланова тима ради помоћи у савладавњу одређених садржаја); реализација неке од пратећих активности и организовано слободно време.
11.00-11.45- боравак на свежем ваздуху
11.45-12.30- хигијена, припрема за ручак и ручак
12.30-13.00- сређивање боравка и одлазак у школу