Skoči na sadržaj

Продужени боравак

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора проводи време до доласка родитеља. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету током целог дана. Продужени дневни рад након (или пре) редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова улога школе на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници.
 
Продужени боравак наше школе, званично је са радом отпочео 03.10.2011. године. на задовољство деце и родитеља.
 
 
Организација рада продуженог боравка у првом циклусу од 1-4. разреда основне школе школске 2023/2024. године

Дневни режим рада продуженог боравка

КАДА ЈЕ НАСТАВА ПРЕ ПОДНЕ

10:45 (односно 11:25) -11:35- прихватање ученика и ученички одмор од наставе (слободни разговори, друштвене игре)-слободне активности

11:35-12:15- хигијенска припрема и ручак

12:15-13:15- боравак на ваздуху

13:15-13:00 -самосталан рад ученика и писање домаћих задатака, реализација неке од пратећих активности, организовано слободно време

15:00-15:30-сређивање боравка и одлазак кући

КАДА ЈЕ НАСТАВА ПОСЛЕПОДНЕ

8:00.-8:45 -јутарње прихватање ученика,  јутарња гимнастика, хигијенска припрема за доручак и доручак

8:45-10:30- самосталан рад ученика и писање домаћих задатака (осим писања задатака, наставник продуженог боравка ће организовати индивидуалан рад или групни рад по препоруци осталих чланова тима ради помоћи у савладавњу одређених садржаја); реализација неке од пратећих активности и организовано слободно време.

10:30-11:30- боравак на свежем ваздуху

11:30-12:15- хигијенска припрема и ручак

12:15-12:45- сређивање боравка и одлазак на редовну наставу

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ

ПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
Игре без границаИгре без границаИгре без границаИгре без границаИгре без граница
Оловка пише срцемМала школа великих ствариВидео пројекције и презентације
(гледање дечје телевизије)
Мала школа великих ствариШарам – стварам
Шарам – стварамАктивност по избору ученикаАктивност по избору ученикаПевам, плешем, глумим

СТРУЧНИ ТИМ УКЉУЧЕН У РАД ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

Наставник у продуженом боравку за ученике од 1-4. разреда:
Сара Добричинац, мастер дефектолог

Организација рада продуженог боравка у првом циклусу од 5-8. разреда основне школе школске 2023/2024. године

Дневни режим рада продуженог боравка (кад је настава пре подне)

10:45 (11:25) – 11:40 | Прихватање ученика и ученички одмор од наставе (слободни разговори, друштвене игре и друге слободне активности).

11:40 – 12:30 | Хигијенска припрема и ручак.

12:30 – 13:30 | Боравак на ваздуху.

13:30 – 15:00 | Самосталан рад ученика и писање домаћих задатака, реализација неке од пратећих активности, организовано слободно време.

15:00 – 15:30 | Сређивање боравка и одлазак кући.

Дневни режим рада продуженог боравка (кад је настава после подне)

8:00 – 8:45 | Јутарње прихватање ученика, јутарња гимнастика, хигијенска припрема за доручак и доручак.

8:45 – 10:30 | Самосталан рад ученика и писање домаћих задатака (осим писања задатака, наставник у продуженом боравку организује и индивидуални као и групни рад према препоруци осталих чланова тима, ради помоћи у савладавању одређених садржаја), реализација неке од пратећих активности и организовано слободно време.

10:30 – 11:30 | Боравак на свежем ваздуху.

11:30 – 12:15 | Хигијенска припрема и ручак.

12:15 – 12:45 | Сређивање боравка и одлазак на редовну наставу.

Распоред часова пратећих активности

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
Игре без границаИгре без границаИгре без границаИгре без границаИгре без граница
Оловка пише срцемМала школа великих ствариВидео пројекције и презентације
(гледање дечје телевизије)
Мала школа великих ствариШарам-стварам
Шарам-стварамАктивност по избору ученикаАктивност по избору ученикаПевам-плешем-глумим

Стручни тим укључен у рад продуженог боравка за ученике од V до VIII разреда

Ана Грабовић, локални помоћник у настави