Skoči na sadržaj

УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА 2024/2025. ГОДИНУ

Термини уписа су 2., 3. и 4. јул у периоду од 9ч. до 12ч.

Образовни профили:

1. помоћник картонажера,

2. конфекцијски шивач,

3. ручни ткач.

4. мушки и женски фризер.

Потребна документација:

– мишљење интерресорне комисије,

– лекарско уверење,

– сведочанства о завршеном 6., 7. и 8. разреду основне школе,

– уверење о положеном завршном испиту,

– уверење о завршеној основној школи.