Skoči na sadržaj

УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

Образовни профили: помоћник картонажера, фризер, ручни ткач, конфекцијски шивач.

Потребна документација: мишљење интерресорне комисије, лекарско уверење, сведочанство о завршеном 6., 7. и 8. разреду основне школе, уверење о положеном завршном испиту и уверење о завршеној основној школи.

Термини уписа су 3., 4. и 5. јул од 9 до 12 часова.